REGISTRACE ZÁKAZNÍKAZTRATILI JSTE HESLO? váš nákupní košík je prázdný • NÁKUPNÍ KOŠÍK 
E-shop Kristýnka
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Jindra Chrastilová
Adresa
Višňová 571
Milovice
289 24
Česko
13110250
nejsme plátci DPH
Telefon kristynkahracky@seznam.cz
Pro řešení vašich dotazů
Mobil využívejte výhradně E-mail
Fax Děkujeme !!
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 Seznam zboží na stránkách Kristýnka je katalogem běžně dodávaného zboží.

 Provozovatel internetového obchodu:

Jindra Chrastilová
Višňová 571 
Milovice 289 24

Česká republika

kristynkahracky@seznam.cz

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás kontaktujte na uvedeném emailu.

 

 

IČ 13110250

nejsme plátci DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

 Dostupnost zboží bude neprodleně potvrzena na základě objednávky. Kupující musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) Potrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. 

 

Dodací lhůty a dodání zboží :

Přesnou dodací lhůtu se kupující vždy dozví v co nejkratší době po odeslání objednávky Pokud je zboží skladem, je dodací lhůta 2 - 5 dní po uhrazení objednávky / připsání částky na účet prodávajícího / , pokud není skladem jsme závislí na dodání od dodavatele cca  5 - 14 dnů.  Může se i stát,že bude položka u dodavatele vyprodána.  Dostupnost zboží je pouze orientační.

Zboží, u kterého je uvedena dostupnost (např.7dní), je na objednávku. Dostupnost je pouze orientační a může se stát, že toto zboží bude u výrobce vyprodáno. Všechny objednávky se snažíme vyřizovat v co nejkratším termínu 1-14dnů.

 Veškeré sady, povlečení a doplňky do postýlky jsou pouze na objednávku přímo od výrobce (jsou šity na zakázku).Odeslání je do 14 pracovních dnů.

Zboží odesíláme zákazníkovi Českou poštou - doporučeně nebo na dobírku, dle vašeho požadavku,

V případě, že jsi objednáte objemnější zboží / domečky, houpačky, postýlky dřevěné,elektronická vozítka , apod. /, pak bude dopravné vyšší než je uvedeno ve formuláři , po vaší objednávce ještě upřesníme mailem .

Osobní předání je možné pouze po předchozí domluvě v Milovicích !

Na Slovensko nezasíláme !!

Storno objednávky je možné do 24hodin ode dne objednání. - V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět. O stornu či navrácení zboží nás prosím informujte na e-mailové adrese: kristynkahracky@seznam.cz

 

 Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození.

 Žádáme zákazníka, aby při přebírání zboží, překontrolovali ,zda obal není porušen . V případě ,že ano,vyžádejte od přepravce  / odesíláme pouze Českou poštou /potvrzení o poškození zásilky. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň nás zákazník bude  neprodleně informovat  o vzniklém problému.

 

 Platební podmínky :

 Při obdržení vaší objednávky , vás obratem budem kontaktovat e mailem , který bude obsahovat všechny potřebné info. k provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol).

 Pokud objednáte zboží vyrobené na zakázku / např. šité ložní sety / je vaše objednávka závazná ! Pokud jsi vyberete platbu předem převodem - zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na účet kupujícího.

 

 Platba:

a) Platba na dobírku :
cena zboží + poštovné + dobírečné.

 

b) Platba předem na účet3211325562/6800 )

- cena zboží + poštovné.
Při platbě na účet uvádějte jako var. symbol číslo objednávky.

VYČKEJTE NA ZASLÁNÍ PODKLADŮ K PLATBĚ OD NÁS !!!

Zboží odesíláme až po přijetí platby, pokud není domluveno jinak.

 

 Reklamace :

 Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.

 Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. .V případě ,že zákazník chce zboží reklamovat, musí zboží řádně zabalit a zaslat doporučeně na adresu prodávajícího. Doporučeně nikoliv na dobírku. Zásilka zaslána na dobírku nebude převzata.

K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace.

 Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů,pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak..

 Pro řešení sporů mimosoudně se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci  www.coi.cz.

O reklamaci nás informujte na email : kristynkahracky@seznam.cz

Následně zboží řádně zabalte do tvrdého kartonu a spolu s vytisknutým a vyplněným tiskopis / stáhněte na našich stránkách, viz. níže / zašlete na adresu :

Chrastilovi

Višňová 571

Milovice 2892 24

Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení.

Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazník o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní .

 

 Podmínky uplatnění rozporu s kupní smlouvu :

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Odstoupení od smlouvy :

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží podle §53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku.

Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno .

 Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího / doporučeně , nikoliv na dobírku - nebude převzeto / bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny+ prvotní poštovné (bez nákladů vynaložených na vrácení zboží zpět k prodejci ) na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

 Do zásilky současně vložte písemné odstoupení od smlouvy.

 Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtením na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

Platba Vám bude vrácena zpět nejpozději ve 14 denní zákonné lhůtě po převzetí zboží zpět prodejci.

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele :

 Prodávající si eviduje osobní údaje Kupujích, které byly uvedeny při objednávce (jméno, adresu, telefon a email).

Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající nepředává tyto údaje žádné další osobě.

Pokud kupující odešle při objednávce souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami a akčními nabídkami, které se vztahují výhradně k sortimentu na www.kristynkahracky.cz a podobného charakteru.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na kontaktní email .

 

 UPOZORNĚNÍ :

 Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku, zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na dopravu zboží ve výši Kč 140,- .

 Odesláním objednávky zákazník souhlasí s našimi obchodními podmínkami a s uhrazením poštovného a smluvní pokuty v uvedené výši v případě, že zboží nepřevezme z výše uvedených důvodů.

 Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené poštovné a smluvní pokuta), budou po zákazníkovi vymáhány.

 Zákazník obdrží upozornění na neuhrazené pohledávky.

 Po neuhrazení pohledávek - po výzvě může být pohledávka postoupena k vymáhání třetímu subjektu, popř. může být tato pohledávka prodána.

 

2.-5.den odesíláme zboží, které je skladem . Položky, u kterých je časová dostupnost, jsou na objednávku. Zde jsme závislí na dodání od výrobce. Časová dostupnost je přibližná a může se stát, že daná položka bude u výrobce vyprodána. V tomto případě si vyhrazujeme právo odeslat i neúplnou objednávku.

Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH a včetně všech souvisejících poplatků a jsou aktuální pouze do vyprodání zásob.

 

 Závěrečná ustanovení :

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 01.02. 2013

Dokumenty ke stažení:

Formulář na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní
Reklamační formulář

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČESKÁ POŠTA / ČR
105,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba předem
převodem na účet - platba předem
BEZ POPLATKU
Na dobírku
Platba při převzetí zboží.
40,00 Kč
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
. . . . . . . .